test

Kürt Çalışmaları Merkezi sivil toplum, akademi ve farklı toplumsal çevrelerden kişilerce 2019 yılında Diyarbakır’da kuruldu. Merkez; Türkiye, Ortadoğu ve diasporadaki Kürt toplumunun ve coğrafyamızda yaşayan diğer toplumların toplumsal değişim ve dönüşümü anlamak ve anlaşılmasını sağlamak üzere nesnel bilgi üretme amacıyla hareket etmektedir.

Araştırma

Kürtlerin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi eğilimleri üzerine sahada bağımsız ve nesnel veri üretiyoruz.

Diyalog

Üretilen veri üzerinden Kürt toplumunu üzerine düşünen ve çalışan farklı grupları bir araya getirerek fikir alışverişinde bulunma, diyalog ortamı yaratma ve tartışma platformu oluşturmak.

Gelişim

Bugünü ve geleceği göz önünde bulunduran tartışmalar yürütüyor; yerel, bölgesel ve evrensel tartışmaları bir arada düşünüyor; daha iyiye nasıl ulaşılabilir felsefesini benimsiyoruz.

Yayınlar