Hakkımızda

KURDISH STUDIES CENTER
Research - Dialogue - Progress

Kurdish Studies Center (KSC) sivil toplum, akademi ve diğer farklı toplumsal çevrelerden oluşan bir kadro tarafından 2019 yılının başında Diyarbakır’da kuruldu ve 2020’nin Şubat ayında “Kürt Çalışmaları Derneği” adıyla resmîleşti. Merkezin birinci amacı Türkiye, Ortadoğu ve diasporadaki Kürt toplumunun ve coğrafyamızda yaşayan diğer toplumların toplumsal değişim ve dönüşümü anlamak ve anlaşılmasını sağlamak üzere nesnel bilgi üretme amacıyla hareket etmektedir.

21. yüzyılda hem küresel hem de bölgesel olarak ilgi odağı haline gelen Kürtler üzerine ciddi bir veri eksikliği bulunmaktadır. KSC öncelikle bu eksikliğe cevap verme misyonu ile kurulan ve kar amacı bulunmayan (non-profit) bağımsız bir merkezdir. Bu ana misyon ile birlikte KSC akademik toplantılar düzenleme, araştırmacılara danışmanlık yapma, STK’lar ile ortak projeler yürütme gibi faaliyetlerde bulunarak bölgenin en önemli bilgi üretim merkezlerinden biri olmayı amaçlamaktadır.

KSC, Kürtler ve Kürt coğrafyası üzerine birçok farklı konu başlıkları üzerine odaklanmakla birlikte belli başlı çalışma alanları şöyledir:

- Kürt Dili ve Kültürü
- Demokratikleşme ve İnsan Hakları
- Radikalleşme ve Siyasal Şiddet
- Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler
- Çatışma Çözümü ve Barış İnşası
- Gençler ve Gençlik Politikaları

- Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri
- Ekonomik Kalkınma ve İnsani Gelişme
- İslam, Milliyetçilik ve Sekülerleşme
- Yerel yönetimler ve Katılımcılık
- Medya
- Ana Dil ve Dil Politikaları