test

KESK û SOR û ZER: İnat, Umut, Futbol – Amedspor Raporu

Kürt Çalışmaları Merkezi olarak ETKİNİZ desteğiyle yürüttüğümüz “KESK û SOR û ZER: İnat, umut, Futbol – Amedspor’un Maruz Kaldığı Hak İhlallerinin Sporda Etnik ayrımcılık Bağlamında İzlenmesi Raporu” yayınlandı.

Medya taraması, hukuk dosyalarının incelenmesi ve kulübün yönetici ile taraftarlarıyla yapılan görüşmelerin analiz edilmesiyle hazılanan rapor, Amedspor’un serüvenini hatırlatıyor ve takımın yaşadığı engeller ile maruz kaldığı hak ihlallerini içeriyor.

Rapora göre; Türkiye’deki en popüler Kürt futbol takımı olan Amedspor’un bu ismi aldıktan sonra yaşadığı serüven, Türkiye’deki Kürt sorunu ve çözüm süreci ile paralel bir seyir izliyor. Takımın ismini Diyarbakır’ın Kürtçe ismi Amed’den hareketle Amedspor olarak değiştirmesi çözüm sürecinin olumlu havasına ve Kürt sivil alanının genişlediği, kimlik ve taleplerin daha güçlü bir şekilde ifade edildiği bir döneme denk geliyor.

Rapor, Amedspor’un sadece bir spor kulübü olmadığını, Türkiye’de hak ihlaline maruz kalanlarla dayanışma gösterdiği için sivil toplum hareketinin bir parçası olduğunu ve Kürtler için Athletic Bilbao, Barcelona ve Celtic gibi karşılık gördüğünü, dahası bir “milli takım” şeklinde algılandığını tespit ediyor.

Rapora göre çözüm sürecinin sona ermesi ve sonraki gelişmeler, Amedspor’un sistematik hak ihlalleri ve ayrımcılığa maruz kaldığı bir dönemin kapısını açıyor.

Rapor, Diyarbakır’da en az 250 bin ve Türkiye genelinde 1 milyondan fazla taraftarı olan Amedspor’un maruz kaldığı hak ihlallerini, ayrımcılığı ve zorlukları detaylı bir şekilde ele alarak, Türkiye’de spor alanındaki ırk ayrımcılığının daha fazla anlaşılması ve çözüm önerilerinin tartışılmasını amaçlıyor.

Amedspor’un son on yılda yaşadığıı süreçleri, maruz kaldığı hak ihlallerini anlamak ve görünür kılmak amacıyla hazırladığımız “KESK û SOR û ZER” başlıklı rapora aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.