test

Diyarbakır Kent Platformu | 6 Şubat Depremleri Kriz Merkezi Raporu

Diyarbakır Kent Platformu’nun 6 Şubat depremlerinde kurduğu kriz masasının bugüne kadarki çalışmalarını anlatan rapor yayımlandı.

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, kentin gündemine daha aktif dahil olma iddiası ve niyetiyle 19 Aralık 2022’de kuruldu. Halihazırda 86 üyesi bulunan platformun bileşenleri arasında iş dünyası, emek ve meslek odaları, sendikalar, sağlık örgütleri, basın kuruluşları, hak örgütleri, inanç gruplarını temsil eden kuruluşlar, kadın, çocuk, kent, çevre, hukuk, dil, kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları yer alıyor.

Platformun kuruluşumunun deklare edildiği toplantıda “Kentin tarihine, kültürüne, mimarisine, sanatına, ekonomik kaynaklarına ve sosyal dokusuna sahip çıkma; bu amaçla sorunlarının tespiti ve çözümü gayesiyle siyasi görüş, ırk, din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı olmaksızın her türlü farklılığıyla kentteki bütün aktörleri bir araya getirecek kent dayanışma ve koruma platformuna büyük bir ihtiyaç duyulduğu” paylaşılmış, platformun hedefleri de şöyle açıklanmıştı: 

*Ekonomik kalkınmanın, toplumsal ve çevresel unsurları bir arada gerçekleştirerek sürdürülebilirliğini sağlayarak sağlıklı ve kaliteli bir yaşam; nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, yenilikçilik ve sürdürülebilir şehir yaşamını sağlamak, 

*Sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunmasına katkı sunmak, 

*Katılım, çalışma uyumu, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını katkı sunmak, 

*Sivil toplumun gelişimine destek olunması ve sivil toplum kuruluşları ile yerel ve kamu yönetimleri arasında iletişimi güçlendirmek, 

*Kent kültürünün ve kent kimliğinin geliştirilmesine katkı sunarak, kent kimliğine duyulan bağlılık ile kentlilik bilinci arttırıp kente ilişkin ekonomik, sosyal ve çevresel kaynakların etkili, verimli ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamak, 

*Fiziksel, çevresel, sosyal ve ekonomik çerçevede kentlerin karşılaşabileceği her türlü tehlike, tehdit ve olumsuz durumlarla kenti oluşturan birçok dinamiklerin, aktörlerin ve kamu kurumlarının koordineli ve kapsamlı bir şekilde mücadele etmesine katkı sunmak.

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu bileşenleri, 5 Şubat günü saat 04.17’de gerçekleşen ilk depremden hemen sonra, platformun bütün üyelerine çağrı yapılarak saat 05.00’da Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) binasında bir araya geldi. Toplantıda “Deprem Kriz Merkezi” oluşturularak merkezin 7/24 çalışma esasına göre hareket etmesi kararlaştırıldı.

Bu rapor, kriz merkezinin çalışmalarını içermektedir.