test

Dil Haritası Projesi: Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van Bulguları

Kürt Çalışmaları Merkezi olarak başlattığımız Dil Haritası Projesi tanıtılarak ilk bulgular paylaşıldı.

Dil Haritası Projesi, Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin iş birliği ve Rawest Araştırma’nın saha desteğiyle başlatıldı. Proje; bir “dil barometresi” şeklinde, dilin kullanımını periyodik olarak izleyerek dil çalışmaları için veri oluşturmak, dil temelli taleplerin yoğunluğunu görmek ve bu verileri erişilebilir şekilde kamuoyu ile paylaşmayı amaçlıyor.

Projenin ilk ayağı, Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van’ın bütün şehirlerinde 18 yaş üzeri kişilerle yüz yüze anket uygulaması şeklinde yürütüldü.

Araştırmaya göre;

  • Ana dili konuşma ve anlama becerisi büyük ölçüde sürmekle birlikte dilin gündelik hayatta kullanımı zayıf.
  • Dilin bilinmesi ve kullanılması oranları erkeklerde kadınlara nazaran daha yüksek.
  • Katılımcıların ebeveynleriyle konuşma ile çocuklarla konuşma arasında ana dili kullanma oranları dörtte üçe yakın azalıyor.
  • Dilin kullanımı merkezde kırsaldan daha düşük.
  • Eğitim düzeyi yükseldikçe dilin bilinme ve kullanılma oranı azalıyor.
  • Dili bilme ve kullanma oranının en yüksek olduğu seçmen grubu HDP’liler.

Diyarbakır, Urfa, Mardin ve Van Bulgularının yer aldığı sunumu aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilir ve indirebilirsiniz.