Kürt Çalışmaları Merkezi Kuruldu

Kürt Çalışmaları Merkezi (Kurdish Studies Center, KSC) sivil toplum, akademi ve diğer farklı toplumsal çevrelerden oluşan bir kadro tarafından 2019 yılı başında Diyarbakır’da kuruldu ve 2020’nin başında resmîleşti. Merkezin birinci amacı Türkiye, Ortadoğu ve diasporadaki Kürt toplumunun ve coğrafyamızda yaşayan diğer toplumların toplumsal değişim ve dönüşümü anlamak ve anlaşılmasını sağlamak üzere nesnel bilgi üretme amacıyla hareket etmektedir.

21. yüzyılda hem küresel hem de bölgesel olarak ilgi odağı haline gelen Kürtler üzerine ciddi bir veri eksikliği bulunmaktadır. KSC öncelikle bu eksikliğe cevap verme misyonu ile kurulan bağımsız bir merkezdir.

Daha geniş bilgi için tıklayınız…