2019

Kürt Çalışmaları Merkezi Kuruldu

Kürt Çalışmaları Merkezi (Kurdish Studies Center, KSC) sivil toplum, akademi ve diğer farklı toplumsal çevrelerden oluşan bir kadro tarafından 2019 yılı başında Diyarbakır’da kuruldu ve 2020’nin başında resmîleşti. Merkezin birinci amacı Türkiye, Ortadoğu ve diasporadaki Kürt toplumunun...

Sosyal Medya Hesaplarımız

Araştırmacı Eğitimi Düzenliyoruz

Kurdish Studies Center , alanda çalışmak isteyen akademi ve akademi dışı araştırmacı adayları için bir eğitim programı düzeniyor.

Dil Haritası Projesi: Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van Bulguları

Kürt Çalışmaları Merkezi olarak başlattığımız Dil Haritası Projesi tanıtılarak ilk bulgular paylaşıldı. Dil Haritası Projesi, Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin iş birliği ve Rawest Araştırma’nın...

Kürtlerde Değerler ve Tutumlar’21 Araştırması

Kürt Çalışmaları Merkezi olarak yürüttüğümüz Kürtlerde Değerler ve Tutumlar Araştırmasının raporu yayımlandı. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin iş birliği ve Rawest Araştırma’nın saha desteğiyle...